» rejestracja                                       » zapomniane hasło
28 czerwiec 2022, godzina: 06:09, imieniny Florentyny, Ligii, Leona

Wyszukiwarka


+ zaawansowane

Polecamy
Reklamy Google
Zakładanie firmy - krok po kroku

 

Kilku tygodniowe wycieczki między Urzędem Miasta-Gminy a organem skarbowym, długie kolejki w Urzędzie Statystycznym i spędzający sen z powiek Zakład Ubezpieczeń Społecznych, doprowadzały wielu przedsiębiorczych ludzi do frustracji, wywołując ogólne niezadowolenie z działającego systemu rejestracji działalności gospodarczej.

  

Skomplikowana droga formalności to już przeszłość. Od 1 kwietnia 2009 r. firmę zakładamy na nowych znowelizowanych zasadach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dn. dnia 2 lipca 2004 r. Zmian realizują koncepcję tzw. „jednego okienka”, oznacza to, że całą procedurę rejestracji firmy i dokonywanymi w niej zmian przeprowadzamy w urzędzie gminy bądź miasta. Informację do urzędu skarbowego, GUS i ZUS przekazują urzędnicy samorządowi, zdejmując z osób fizycznych obowiązek długotrwałych wizyt w pozostałych organach państwowych.

 

Jak założyć działalność gospodarczą na terenie powiatu otwockiego?

Procedura nie różni się niczym i jest identyczna jak na terenie pozostałych powiatów Rzeczpospolitej Polskiej. Program przyjazny urząd mówi, że gmina jest dla ludzi, a nie ludzie dla gminy. Urzędnicy przeszli odpowiednie szkolenia, mające na celu szybkie wdrożenie jednego okienka, dzięki czemu można liczyć na radę i pomoc przy wypełnianiu wniosku o wpis do ewidencji gospodarczej.

 

Krok 1.

Jeszcze przed wizytą w Urzędzie Gminy bądź Miasta musimy ustalić, w jakiej formie, będziemy prowadzić działalność gospodarczą: czy jako osoba fizyczna, osoba prawna np.: spółka lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Najprostszą formą na prowadzenie interesu jest działalność gospodarcza osoby fizycznej odpowiednia dla osób pragnących samodzielnie rozwijać własną firmę np. w handlu czy usługach. W przypadku spółki należy sporządzić odpowiednią umowę, w której wspólnicy oświadczają utworzenie Spółki, która jest przedmiotem działalności gospodarczej. Warto wcześniej zastanowić się nad nazwą pełną i skróconą firmy, aby jej kształt odpowiadał rodzajowi prowadzonych interesów i przyciągał klientów.

 

Krok 2.

Kompletujemy dokumentację niezbędną do okazania w urzędzie.

Każda firma musi mieć swoją siedzibę, jeśli wynajmujemy lokal bądź korzystamy z pomieszczenia w mieszkaniu prywatnym, na prośbę urzędnika musimy okazać umowę najmu bądź umowę użyczenia lokalu na cele wykonywania działalności gospodarczej. Wybierając się do gminy należy pamiętać o dowodzie osobistym, mieć sprecyzowaną datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, najlepiej określić późniejszy dzień startu interesu niż data złożenia wniosku, biorąc pod uwagę czas realizowania przez urzędników formalności.

Ważną, często pomijaną przed przedsiębiorców rzeczą są kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), nie wystarczy znać dziedzinę w jakiej będzie specjalizowała się nasza firma, dokumentacja w urzędzie wymaga jej dokładnego sprecyzowania dziedziny jaką będzie zajmować się firma poprzez wpisanie tzw. kodów PKD.  Warto wcześniej sięgnąć do informacji zawartych na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego i przygotować spis odpowiadających nam numerków. Można przygotować sobie większą ilość kodów PKD biorąc pod uwagę przyszłość i rozwój firmy.

Ostatnim z potrzebnych zaświadczeń pakowanych do walizki będzie zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, ale tylko w przypadku, jeśli takowy już posiadamy.

 

Krok 3.

Udajemy się do Urzędu Miasta bądź Gminy zgodnie z miejscem zamieszkania, co jest rozumiane jako miejsce stałego pobytu. Przyjdzie nam wypełnić wniosek EDG-1.

 

Wypełnienie dokumentu nie jest trudne. Podstawowe dane, jakie należy umieścić we wniosku to:

  • imię, nazwisko (ewentualnie nazwa, czyli firma prowadzonej działalności), PESEL
  • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli jego działalność umiejscowiona jest  poza miejscem zamieszkania również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego
  • data rozpoczęcia działalności – pamiętaj, że od tej daty rozpoczyna się płacenie składek ZUS
  • przedmiot działalności wg PKD - przedmiot działalności należy klasyfikować na poziomie podklasy - numer pięcioznakowy: 4 cyfry + 1 litera alfabetu według klas 2007 i 2004.

 

We wszystkich urzędach dostępne są księgi ze spisem klasyfikacji działalności gospodarczej, w przypadku wątpliwości można poprosić urzędnika o udostępnienie takiego zbioru.

  • numer zezwolenia – ten fragment wypełniamy, jeśli nasza działalność wymaga wydania zezwolenia (dotyczy to działalności koncesjonowanych, na które potrzebujemy osobnych zezwoleń).
  • numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej
  • we wniosku EDG-1 można wskazać też dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej.
  • wybieramy rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej: księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, inne ewidencje, nie jest prowadzona

 

Problemem technicznym rozpoczyna się przy pomyłce w wypełnianiu formularza, gdzie nie można dokonać poprawek i skreśleń. Służy do tego specjalny oddzielny formularz – EDG_POPR

Koszt wpisu do ewidencji to zazwyczaj 100 zł, jednak niektóre gminy wprowadzają niższe stawki lub nawet zwolnienie z tej opłaty. Nadanie numeru Regon jest bezpłatne.

 

Gmina dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku, a następnie z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie. Dodatkowo wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie zgłoszeniem:
- do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
- identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do Urzędu Skarbowego,
- płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

 

Krok 4.

Posiadając numer regon przesłany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny i NIP nadany przez Urząd Skarbowy wyrabiamy sobie pieczątkę firmową, która będzie niezbędna przy składaniu deklaracji w Urzędzie Skarbowym i podpisywaniu umowy z bankiem. Na pieczątce powinny widnieć dane: NIP, REGON, nazwa firmy, adres i telefon

 

Krok 5.

Posiadając pieczątkę zaświadczenie o nadania numerów NIP i REGON udajemy się do wybranego banku w celu założenia rachunku firmowego, który w następnym kroku będziemy musieli zgłosić w Urzędzie Skarbowym. Większość banków prosperujących na rynku proponuje prowadzenie rachunku firmowego, wybór jest indywidualny.

 

Krok 6.

Mimo wprowadzonego programu „jedno okienko” nie unikniemy wizyty w Urzędzie Skarbowym, w którym należy przedłożyć umowę o prowadzeniu rachunku bankowego, złożyć aktualizacyjny wniosek NIP-1, jeśli nie posiadamy numeru identyfikacji podatkowej formularz NIP-4. Urzędnikowi skarbowemu przekazujemy także oświadczenie o wyborze formy opodatkowania, o ile będziemy płatkiem VAT dokonać opłaty rejestracyjnej w wysokości 170 zł płatnej w kasie danego organu podatkowego.

Nie zawsze unikniemy także wizyty w Zakładzie Ubezpieczeń społecznych. W terminie 7 dni od złożenia wniosku EDG-1 jesteśmy zobowiązani złożyć zgłoszenie własnej osoby i pracowników w odpowiednim do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oddziale ZUS. Niekiedy wystarczy wysłać zgłoszenie listownie, ale zależy to od zasad panujących w oddziałach zakładu ubezpieczeń.

 

Mimo złożoności prawnej, i nie do końca jeszcze uproszczonych zasad zakładania działalności gospodarczej, czas gromadzenia dokumentów i przedłożenia ich w odpowiednich urzędach bardzo się skrócił, praktycznie jednego dnia można dopełnić formalności w banku i urzędzie skarbowym. Warto zapytać w Urzędzie Gminy, jakie dodatkowe wnioski i w jakich urzędach trzeba będzie złożyć oprócz wypełnienia EDG-1. Samorządowcy powiatu otwockiego wspierają nowych przedsiębiorczych ludzi, pomagając w wypełnianiu wniosków i dopięcia większości formalności.

Aktualności
Na bieżąco
Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 czerwca 2022
Źródło: MeteoGroup
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2022-06-27
USD 4,4369 -0,64%
EUR 4,6965 -0,27%
CHF 4,6314 -0,48%
GBP 5,4655 -0,32%
Wspierane przez Money.pl
Polecamy
Ankieta
Gdzie spędzisz tegoroczny urlop?

W Otwocku
 16%

Nad polskim morzem
 23%

Na Mazurach
 9%

W polskich górach
 8%

Gdzie indziej w Polsce
 4%

Za granicą
 17%

Nie mam urlopu
 23%


Partnerzy serwisu